Leaderprojektet

Hållbar Ridanläggning – Reducerat Klimatavtryck

Projektets syfte är att anpassa anläggningen för att bli mer hållbar ur ett miljöperspektiv där fokuset är att minska vattenförbrukningen, minska användningen av magnesiumklorid, minska fodersvinn, minska försurning av marken och närliggande vattendrag samt sprida kunskap och inspiration kring miljöarbete i en bransch där det ofta inte kan prioriteras.

Våra Mål

  • Att samla upp regnvatten genom att renovera en del av taket och att gräva ner regnvattentankar
  • Att installera saltvattenpump för att kunna bevattna ridbanorna
  • Att installera vattenkoppar för att kunna minska användandet av dricksvatten
  • Att köpa in utrustning för att kunna minska fodersvinnet
  • Att upprusta hårdgjorda ytor
  • Att sammanställa projektets resultat i en form som går att sprida till andra.


Finansiärer

Total budget: 1 571 144 kr

Landsbygdsprogrammet 2014–2020, Jordbruksverket: 

792 957 kr

Leader Södra Bohuslän: 

703 187 kr

Thordénstiftelsen: 

75 000 kr (Beviljat innan projektet ansökan till tak byte)Projektgrupp

För att kunna genomföra ett projekt såhär stort så har vi en projektgrupp som jobbar från idé till färdig produkt med projektet. Dem håller även kontakten med våra entreprenörer som arbetar med oss i projektet.

  • Jane Östmann – Solbakk
  • Mimmi Ulveskär
  • Ola Olofsson

Tjörns Ridklubb

Glädje, Gemenskap, Säkerhet och Trivsel

Kontakta oss:

Tel: 0304-662611

E-post: info.tjrk@gmail.com

Hitta till oss:

Tjörns RK – Ridsport
Gunneby 99
47193 Kållekärr