Värdegrund

”Den föreningsdrivna, hållbara, klimatsmarta och trygga ridsports anläggningen för boende på Tjörn och i dess närhet”

Robert Karlsson, Ordförande

Hållbarhet: 

Såväl medlemmar som styrelse och medarbetare ska sträva efter att göra hållbara, klimatsmarta och långsiktiga val.

Hästens välbefinnande:

På vår ridklubb värnar vi om hästens bästa och dess välbefinnande kommer alltid i första rummet. Vi behandlar hästen med respekt och ser till att miljön runt hästen är trygg och säker. Vi anser att kunskap om hästen är grunden för en god hästhållning där hästen behandlas väl och ges möjlighet att bete sig naturligt. Därför ska alla ges möjlighet att lära sig hur hästen fungerar, sköts och hanteras på ett säkert sätt.

Bemötande:

Vi ska bemöta varandra med vänlighet och respekt oavsett nationalitet, etnisk ursprung, religion, könsidentitet, ålder, sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar. Alla har rätt att delta på lika villkor. Vi förespråkar delaktighet och demokrati där alla medlemmars röst är lika viktig och lika mycket värd.

Glädje och gemenskap:

Glädje och gemenskap är grunden för vår verksamhet. Därför värnar vi om varandra, ser varandra och hjälper varandra. På vår klubb är respekt och uppmuntran viktigt och leder till en god sammanhållning. Vi är goda förebilder för varandra och motverkar mobbning och trakasserier. I vår verksamhet har vi roligt tillsammans!

Sociala medier:

  • Är det bilder/filmer tagna på bara dig och hästen är det godkänt att lägga ut
  • Vill du lägga ut en bild eller film med flera personer måste du fråga varje person som är med om det är okej.
  • Inga ljud från tex ridlärare eller andra personer får höras.
  • På sociala kanaler är vi snälla mot varandra och sprider glädje.

Tjörns Ridklubb

Glädje, Gemenskap, Säkerhet och Trivsel

Kontakta oss:

Tel: 0304-662611

E-post: info.tjrk@gmail.com

Hitta till oss:

Tjörns RK – Ridsport
Gunneby 99
47193 Kållekärr