Medlemskap

Foto: Johanna Brask

Vill du bli medlem i Tjörns Ridklubb?

Här hittar du priser och hur du går tillväga för att bli medlem hos oss. 

Avgifter 2023

Junior, under 18år                                 350 kr

Senior, fr.o.m 18år                                450 kr

Inbetalning

Medlemsavgiften betalas in på Tjörns ridklubbs bankgiro 837-6337.  

Ange namn, personnummer, och adress!

Ditt namn och fullständiga personnummer är nödvändiga för medlemsregistret och olycksfallsförsäkringen. Rätt e-post och adress gör att Tjörns Ridklubbs nyhetsbrev kommer fram! Maila uppgifterna (samt e-postadress och telefonnummer) till info.tjrk@gmail.com om du är ny medlem.

I och med inbetalning godkänner du även att du har ett medlemsengagemang. Med medlemsengagemanget menas att du har 6 timmar /termin att ge tillbaka till klubben. Detta genom att tex. vara med på arbetsdag, vara funktionär på tävling eller hjälpa oss sortera kakor vid försäljning. I början på varje termin så kommer det finnas en pärm i stallet som heter just medlemsengagemang, i denna skriver man upp sig på det man har möjlighet att vara med på. Gör man inte detta så skickar vi ut en faktura på 500 kr.

Stödmedlem?

Har man inget behov av Svenska Ridsportsförbundets försäkring, rekommenderar vi er att sätta in summan av ert medlemskap på vårt bankgiro och märka med Privatperson sponsring. Detta innebär att ni inte blir medlem, men har skänkt en summa till Tjörns Ridklubb och som tack kommer ert namn synas på en skylt. Tjörns Ridklubb

Glädje, Gemenskap, Säkerhet och Trivsel

Kontakta oss:

Tel: 0304-662611

E-post: info.tjrk@gmail.com

Hitta till oss:

Tjörns RK – Ridsport
Gunneby 99
47193 Kållekärr